Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 04:31:22

2009-10-19 10:56:57
Borg-Östros. Gårdagens skatteduell i Agenda var en sorts förmatch inför valrörelsen; så här kommer det att låta. De flesta analyserar retoriken, vilket förvisso är intressant. Thomas Östros är en demagog av samma ohederliga skrot och korn som de flesta av hans företrädare.

Till det viktigare innehållsliga kan man göra vissa påpekanden. Själv har jag en fallenhet för att notera inkonsekvenser. Båda lånar pengar i sina budgetar, annat vore underligt i en kris som denna. Men socialdemokraterna anser det bättre att låna till bidrag än till andra utgifter. Båda vill sänka skatter, regeringen mest, men även en symbolisk sänkning från socialdemokraterna för pensionärer. Den har de tydligen inget emot att låna till.

I fakta påpekade Östros att Sverige utvecklas sämre än EU-snittet "för första gången i världshistorien". Nu var väl det i och för sig fallet under större delen av 1970- och 80-talen. Men även efter det tidiga 1990-talets reformer, då Sverige började utvecklas bättre, var vi sämre i flera grenar. En av dem var sysselsättning. Så var det under större delen av Göran Perssons tid vid makten.

Naturligtvis känner socialdemokraterna till detta. Men de vet att man i debattprogram inte hinner korrigera alla deras inkonsekvenser, faktafel och fördomar. De lever på att luras. Ett sådant alternativ är inte värt respekt.

<-- Home
RSS 2.0