Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-08-09, 04:50:04

2009-10-21 17:36:23
Annorlunda del av vardagen. Jag har börjat pendla alltmer till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, av tidigare nämnda skäl. Detta väcker många tankar, om medmänsklighet, medicinsk forskning, sjukvårdspolitik, och mycket annat. En sak som slog mig var att den som anser att FRA-lagen är ett stort integritetsproblem nog aldrig har delat rum i vården med ett antal andra patienter...Trevligt sällskap lättar upp stämningen oavsett plats!

<-- Home
RSS 2.0