Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 05:21:21

2009-10-23 10:41:08
Liberal Debatt. I senaste numret av Liberal Debatt får tre opinionsbildare frågan vad man ska tänka på om man ska kryssa en riksdagskandidat i nästa val. Två av dem, Per Gudmundson och Johan Ingerö, för fram mitt namn som ett som uppfyller kraven. (Den tredje, Mattias Svensson, avstår helt från att nämna personer.)

Läs mer här - >

<-- Home
RSS 2.0