Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:55:18

26/01/2005 1:47:50 pm
Begår Tories och Moderaterna samma misstag? I senaste numret av The Economist finns en analys av brittiska Tories strategi för statens storlek och därmed skattetrycket. Tories vill spara 35 miljarder pund (ca 450 miljarder kronor) på de offentliga utgifterna. Av dessa ska 23 miljarder gå till att öka andra offentliga - s k prioriterade - utgifter, framför allt olika verksamheter inom välfärdsområdet. 8 miljarder går till att minska lånebehovet och endast 4 miljarder till sänkt skatt. Påminner detta om ett svenskt parti? Moderaterna sparar på de offentliga utgifterna, främst på bidrag, och ger mer till offentliga verksamheter än regeringen - och har dragit ned på skattesänkningarna. Analysen i The Economist är att Tories har fel i sak - skatterna bör sänkas mer - men också att det är ett valstrategiskt misstag. Medborgarna vill ha ett alternativ som står för mindre stat och mer samhälle, inte mer av samma sak. Att medborgarna idag säger sig vilja ha mer och bättre vård, omsorg och skola innebär inte att de måste vara offentliga. Att medborgarna idag indikerar ett mindre intresse för sänkt skatt betyder inte att de inte gillar det när det föreslås och det blir klart vad det betyder för deras plånbok. Moderaterna ligger dock, till skillnad från Tories, väl till i opinionsmätningarna - men det gör de nästan alltid mitt emellan valen. Frågan är om det nuvarande höga strategiska spelet kommer att löna sig - för något av partierna.

<-- Home
RSS 2.0