Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-04, 04:52:07

2009-10-29 09:32:24
Politik! Igår talade jag således på Rosenbad, på en välbesökt konferens om framtidens Internet. Jag menar bestämt att den dynamik som IT-sektorn uppvisar är ett resultat av att den är en av de minst reglerade delarna av ekonomin. Så måste det fortsätta om spännande innovationer ska fortsätta växa fram och om utbyggnaden av kapaciteten ska kunna ske så snabbt som efterfrågas.

Sedan till Österåker för att där presentera mig som riksdagskandidat inför moderata medlemmar. Inte mindre än åtta riksdagskandidater fick möjligheten att presentera sig. Många frågor följde. Jag måste säga att detta "primärval i miniatyr" är väldigt kul.

<-- Home
RSS 2.0