Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2020-11-27, 03:16:20

2009-10-29 09:36:04
S-kongress. En partiledare med mycket lågt förtroende hos de egna framträdde igår på s-kongressen. Mona Sahlin leder ett parti som för första gången ska ingå i en koalition. Lars Ohly ska bli minister. För ett decennium sedan framstod Mona Sahlin som en förnyare, en som lyfte uttrycket om företagarna som hjältar. Nu syns inte ett spår av det. Läs här om hennes sagor för vuxna. Det är att underskatta väljarna att tro att gamla slagord vinner ett val. Jobben kommer inte utan konkreta förslag. Även om deras höjda skatter går direkt till offentliga jobb - ett osannolikt antagande - drar de ju in lika mycket från privat sektor. Avsaknaden av idéer för hur vi skapar en mer dynamisk ekonomi, inte ett nollsummespel, är slående.

<-- Home
RSS 2.0