Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 16:11:42

05/10/2004 3:20:15 pm
Det låter lika dumt som det är. I en TT-artikel utvecklar nu statsminister Persson skälen till att kärnkraften ska avvecklas, med anledning av beslutet om rivande av Barsebäck 2. Många andra kommentatorer har visar varför detta beslut i sak är dåligt, men statsministern intar en särställning i att visa hur dåliga skälen faktiskt är:

"Alla i Sverige måste inse att kärnkraftens tid är utmätt. Det är farligt att tro att den är evig till sin karaktär", säger han.

Alla måste inse? Vad händer annars? Jag inser inte det utan vill tvärtom tillåta byggande av ny kärnkraft. Sedan tror sannolikt ingen att nuvarande kärnkraft är evig, men det är bättre att utveckla den vidare än att avveckla den.

"Industrin ska inte oroa sig för höjda elpriser. De ska se till att de har energisnåla processer", fortsätter han.

Men om de inte har energisnåla processer? Vi har en elintensiv industri som betyder mycket för jobb och tillväxt i Sverige. Vidare är det ett faktum att energi inte är ändligt utan oändligt - frågan är bara hur vi får fram den. Att spara energi och stänga energikällor i onödan är bara destruktivt.

Efter påståendet om att industrin ska vara energisnål besvarar dock statsministern frågan om huruvida de kan räkna med att få högre energipriser med ett klart nej. Varför ska de då tänka på att vara energisnåla?

"Vi har redan stängt Barsebäck 1 och att låta det andra verket fortsätta att gå vore konstigt", framhåller Persson i slutet av TT-artikeln.

Ett felaktigt beslut ledde således till ett annat. Har man gjort fel från början är det lika bra att fortsätta. Logiskt, men definitivt ingen god politik. Sveriges företag, jobb och välfärd behöver energi. Och varför energi från utländsk kärnkraft per import skulle vara bättre än svensk kärnkraft ter sig minst sagt oklart.

<-- Home
RSS 2.0