Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 13:17:04

2009-11-01 19:06:48
När predikanten ertappas med att ha gått djävulens ärenden. Peter Wolodarski sätter med sedvanlig precision fingret på precis de punkter som visar hur vi idag bör bedöma den Jan Guillou som i fem år verkade som spion åt Sovjetunionens KGB.

<-- Home
RSS 2.0