Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:29:59

2009-11-04 11:52:59
Nya Moderaterna. Rätt ofta får jag frågan vad jag tycker om Nya Moderaterna. På sätt och vis är det en underlig fråga. Jag är medlem i Nya Moderaterna och kandiderar till riksdagen för detta parti. Med andra ord stödjer jag Nya Moderaterna helt, och arbetar för ett ökat stöd för partiet. Inför valet kommer jag att kämpa för en valseger.

Med frågan avses möjligen vad jag tycker om förnyelsen av Moderaterna. Låt mig vara tydlig med att jag tycker att den i huvudsak har varit nödvändig och bra. Företrädarna är skickliga, kommunikationen förbättrad, politiken välgrundad och samarbetet i Alliansen skänker trovärdighet. I flera sakfrågor, såsom den generösare asylpolitiken, den modernare synen på äktenskap och prioritering av skattesänkningar för låginkomsttagare är jag positiv till de nya ståndpunkterna.

Sedan finns det andra ståndpunkter där jag har en annan uppfattning än nuvarande linje, såsom delar av arbetsmarknadspolitiken. Det är inget konstigt. Det parti vars samtliga ståndpunkter man delar finns inte. För detta ska finnas en livlig intern diskussion. Och när beslut är fattade arbetar man för partiets gemensamma bästa.

<-- Home
RSS 2.0