Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 12:48:23

2009-11-04 19:23:58
Rekordinvandring. Härom dagen kunde SCB redovisa att 2008 hade Sverige en större invandring än något tidigare år. Hela 101200 personer invandrade. Drar man bort utvandringen blev överskottet 55900, också det rekord. Den största gruppen var återvändande infödda svenskar, därefter kommer irakier.

Detta är utmärkt. Självklart vill man hellre bo i ett land som fler vill komma till än lämna. Så var det inte med Sverige förrän på 1930-talet. Invandring är berikande för ett samhälle, och det är ett av våra stora historiska misstag att stänga gränserna under det tidiga 1970-talet. Här gör Tobias Billström ett bra jobb för att åter öppna gränsen.

Det är också viktigt att samhället är öppet för de nyanlända. Framför allt är det avgörande att de kan få jobb. Olika grupper lyckas olika väl, men på den punkten finns ett reformbehov. Vi kan sannolikt lära av både Kanada och Spanien i detta avseende.

Läs mer i Beskrivning av Sveriges befolkning 2008 - >

<-- Home
RSS 2.0