Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:17:41

2009-11-05 10:26:13
I Kebnekaisegruppen: "Hyr en pensionär." Kebnekaisegruppen är ett forum för kreativa tänkare som vill utveckla idéer för ett innovativt, dynamiskt och öppet samhälle. Hittills har vi vandrat i berg och konfererat minst en gång om året. Nu har gruppens webbplats äntligen blivit klar och återfinns här. Där finns intressanta fakta och inlägg, liksom små filmer. Den film som just nu ligger främst är undertecknad som försöker tänka nytt om ålder och arbete.

Gå till Kebnekaisegruppen här - >

<-- Home
RSS 2.0