Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:01:11

2009-11-13 12:22:45
Sjukvården som integrationsmaskin. Efter något dygn på Radiumhemmet på Karolinska slås jag åter av den stora andelen bland personalen, på alla nivåer, med invandrarbakgrund. Ofta därtill utomeuropeisk, i hög grad från länder i Mellanöstern (nyfiken som man är frågar man ju). Det är säkert en tredjedel av persoalen som jag har stött på som har sådan bakgrund.

De är minst lika kompetenta och trevliga som sina infödda kollegor, och på de punkterna trodde jag inte annat. Men det är imponerande att ha lärt sig svenska så väl för så komplicerade begrepp som det ofta är fråga om inom detta område. Som jag förstår det så består en del av den nya arbetskraftsinvandringen av specialister, från t ex Indien, till vården.

Men dagens andel är redan betydande och borde säga något om vårdens roll som integrationsfaktor, som jag inte har sett studier av. Det vore intressant att veta mer om - hur det har blivit så, om det skiljer sig mellan enheter, om vissa har haft en medveten policy, eller om massiva pensionsavgångar helt enkelt inte kan besättas utan bredare upptagning.Lite lycka på lasarett

<-- Home
RSS 2.0