Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 26/09/2023, 08:04:19

16/11/2009 10:15:06 am
Nytt nätverk: Moderata entreprenörer. Idag presenterar Gabriel Sundqvist, VD för Pronto Communication, och jag - på distans återigen, från Karolinska - det nya nätverket Moderata entreprenörer. Det ska vara mötesplats för företagare som vill påverka samhället och en aktör för att göra Sverige till ett världsledande företagarland. Så här skulle vi vilja att Sverige har förändrats inom tio år:

- Skattetrycket ska vara under EU:s genomsnitt.
- Andelen välfärdstjänster som utförs av entreprenörer ska vara minst dubbelt så stor som idag.
- Alla offentliga monopol, såsom inom spel och alkohol, ska ha avskaffats.
- Samtliga statliga och kommunala bolag ska ha sålts till privata ägare.
- Marknader såsom arbets- och bostadsmarknaderna ska ha avreglerats.

Läs mer på webben (under utbyggnad) här och välkommen till gruppen på Facebook här.

<-- Home
RSS 2.0