Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:41:53

2009-11-18 13:17:28
I Expressen: "Gör Rosengård och Rinkeby till ekonomiska frizoner!" I dagens Expressen skriver Johan Norberg och jag om varför invandring - enligt en rad studier - är väldigt bra och kan bli ännu bättre för Sverige:

"Vägen in i ett samhälle heter arbete, så Sveriges inre gräns måste också öppnas. Men frågan är om stadsdelar som Rosengård, Rinkeby, Tensta, Gottsunda och Bergsjön kan vänta. När sysselsättningsgraden halkar under 50 procent uppstår ett utanförskap som har väldigt destruktiva effekter. Om trenden ska vändas måste vi agera snabbt.

Därför föreslår vi att dessa fem stadsdelar får bli frizoner i en tioårig försöksverksamhet. Alla boende som så önskar får F-skattsedel, arbetsgivaravgiften slopas för boende i området och individuella anställningsavtal tillåts. Det skulle vara ett kraftfullt reformpaket och en signal till invånarna att ta chansen.

Det skulle öka företagsamheten och sysselsättningen i den vita sektorn dramatiskt. Skattebortfallet skulle mer än väl kompenseras av fler i arbete och färre på socialbidrag. Det blir lätt att jobba och lätt att tjäna pengar vitt. Färre regler att hålla reda på gör det lättare att följa reglerna."


Uppdatering: Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade idag hemställa till regeringen att utreda förutsättningarna för ekonomiska frizoner i Sverige. Alliansen och Miljöpartiet enades, med utgångspunkt i en motion från Henrik Nilsson (m). Läs mer här. Ska bli spännande att följa!

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0