Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 17:12:04

27/01/2005 11:32:23 am
I Smedjan: Privat välfärd ger högre löner. Stockholms läns landsting överväger lönesänkningar för 1400 sjuksköterskor och undersköterskor. De måste spara, trots "Perssonpengar", trots att verksamheterna ska prioriteras och trots höjd skatt. Förklaringen är systemt självt - offentliga monopol ger lägre löner, medan privat välfärd ger högre. Om detta skriver jag i en kortare artikel i dagens Smedjan. I de gamla svenskbygderna i Minnesota i USA är medianlönen för en sjuksköterska 51 000 dollar om året före skatt. I Sverige är den motsvarande 26 500 dollar. De främsta skälen till att offentliga monopol orsakar lägre lön är att intäkterna inte ökar eftersom skatten inte kan höjas mer än marginellt, produktiviteten är låg, det finns bara en arbetsgivare att förhandla med - och att välfärdens verksamheter trängs ut av omfattande transfereringar. Som bekant utgör vård, omsorg och skola blott 28 % av de offentliga utgifterna, medan transfereringar utgör 42 %. Privat välfärd - konkurrens mellan välfärdsföretag och fri finansiering - skulle ge en bättre löneutveckling.
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0