Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2022-08-11, 14:20:37

2009-11-26 12:51:48
Vänstern - en upprorisk tonåring? Låt mig helt instämma i detta inlägg av min gode vän Fredrik Segerfeldt. Han tycker att vänstern borde lära sig vanlig hyfs, mot bakgrund av att Björn Elmbrant återigen skriver att han tror att Alliansen aktivt arbetar för att alla ska bli lågavlönade tjänstehjon.

Vänstern sprider myter om vad andra tycker och vill. De anser sig ha rätten att ljuga ihop att borgerliga politiker vill folk illa. De beter sig egentligen som en ansvarslös tonåring som kallar sin pappa "gubbjävel" och häver ur sig ogrundade anklagelser.

Det är dags att växa upp. Inse att man måste ha belägg, inte bara vag känsla.

<-- Home
RSS 2.0