Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 14:11:55

2009-11-28 12:13:42
Läsvärt. Missa inte professor Ingemar Nordins genomgång av vad den växande skandal som i internationell press kallas Climategate betyder för klimatfrågan om Köpenhamnsmötet. Alarmismen har länge varit uppenbar, liksom den i grunden ovetenskapliga likritningen, men hur utstuderat tillrättalagda slutsatserna från FN:s klimatpanel är börjar först nu bli tydligt.

Svenskt Näringsliv har granskat den rödgröna oppositionens företagarpolitik. Det som framkommer tydligt är att de vill väldigt olika saker, förutom att de alla vill höja skatterna rejält.

Moderaternas framtidsgrupper börjar komma med sina förslag. Gruppen om entreprenörskap och arbete, ledd av riksdagsledamoten Tomas Tobé, skriver idag klokt i Svenska Dagbladet om betydelsen av lägre skatter och en rörlig arbetsmarknad.

<-- Home
RSS 2.0