Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2022-08-10, 13:29:27

2009-11-30 11:29:15
Låt arbetslinjen gälla! På väg till lunchmöte med Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark Nilsson kastar jag ett öga i dagens Metro. De berättar om den så kallade inkomstgaranti som före detta riksdagsledamöter och Europaparlamentariuker omfattas av. Vänsterpartiets Jens Holm, ungefär jämnårig med mig, avslutade sitt uppdrag i Europaparlamentet i somras och får fortfarande 43 600 kronor i månaden.

Summorna är obetydliga för statsfinanserna. Men som symbol och skapare av incitament är de viktiga. Jag fattar inte varför det ska finnas sådana ersättningar. Avsättningar till pension efter 65 ja, men varför detta? Bättre att ha högre lön - jag får lägre lön om jag kommer in i riksdagen - än eviga ersättningar när uppdraget är över. Då får man hitta annat att göra.

Arbetslinjen och kampen mot bidragsberoende måste faktiskt även gälla före detta politiker!

<-- Home
RSS 2.0