Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 08:35:12

2009-12-06 20:38:30
I företagarens vardag. En dag kommer en påminnelse avseende en faktura för något man inte har beställt. Man kontaktar avsändaren och frågar om de har belägg - i form av namnunderskrift, ljudupptagning eller annat - för beställningen. Nej. Men de har en bekräftelse, skickad av dem själva, på nämnda beställning. Ifall den inte bestrids inom två veckor kommer fakturan.

Jag är ingen jurist, men ska det fungera så? Ska den som fakturerar inte behöva ha något belägg för att beställning har skett? I så fall kan vem som helst skicka "bekräftelser" till höger och vänster och sedan tvinga pengar av dem som inte har bestridit dem inom två veckor.

Nåväl. Det må låta lätt rättshaveristiskt, men varför ska man betala 2500 kronor för något man inte har beställt? I detta fall en annons i telefonkatalogen, såld av Eniro. Skulle aldrig falla mig in att beställa. Det enda jag möjligen kan ha gått med på är en telefonsförsäljares vädjan att titta på hur en annons skulle kunna se ut. Och det kan rimligen inte betraktas som en beställning.

Det trillar in en hel del bluffakturor, alltså påhittade sådana som avsändaren hoppas att man ska betala av ren slentrian. Men det förvånar att ett etablerat företag som Eniro verkar ägna sig åt snarlik verksamhet.

Uppdatering: Sedan detta inlägg skrevs har fyra personer hört av sig med liknande erfarenheter. Eniro förefaller alltmer vara ett blufföretag.

<-- Home
RSS 2.0