Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 07:51:54

2009-12-07 19:15:08
Stöd Noko! Tre unga killar startade ett företag - Noko - som tillverkar jeans i Nordkorea, som säljs i Sverige. Debatt uppstod om de förhållanden under vilka dessa jeans tillverkas och PUB, där jeansen skulle säljas, drog sig ur.

Då känner sig aktivisterna riktigt goda och snälla inför julen. Men är det snällt att inte köpa nordkoreanska produkter? Är det bra att motarbeta ett ökat öppnande av detta bisarra land med dess förtryckarregim, mot världen?

Nej. När förtryckarregimer öppnar sin ekonomi skapas ökat välstånd för dess medborgare. En lång rad vardagsfriheter brukar också öka. Den kinesiska regimen visar att politiken inte alltid blir mer frihetlig. Men det kan å andra sidan vara annorluna i ett mindre land.

I bästa fall har debatten öppnat andra möjligheter till försäljning. Jag vet inget om produktens kvalitet, så jag kan inte uppmana till köp. Men väl till möjligheter att sälja!

Detta kanske leder till att en vacker dag kanske till och med nordkoreaner får bära jeans...

<-- Home
RSS 2.0