Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 09:05:26

2009-12-08 08:53:44
Det självspelande LO-pianot. Lagom till vintern och nu även avtalsrörelsen kommer LO med en rapport om att inkomstskillnaderna ökar. På så vis hoppas de få större stöd i opinionen för krav på högre löneökningar. Om detta skriver de på DN-Debatt.

Den som läser artikeln skulle dock kunna sätta en annan rubrik, nämligen "Mer lönsamt att arbeta". Det är ju den centrala slutsatsen, att alla som arbetar har fått det rejält bättre - som följd av Alliansens reformer.

Men kunde också sätta rubriken "Lika goda inkomstökningar för arbetare som för tjänstemän". Det är också en intressant slutsats. Och båda grupperna har fått betydande ökningar.

Det vill kanske inte LO lyfta fram. Men det var hedersamt att de tog med det i artikeln.

<-- Home
RSS 2.0