Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 08:54:59

2009-12-14 14:12:37
Svenska primärval? Nu har jag funderat lite på de moderata provvalen. Som bekant är jag mycket tacksam för stödet och den valbara platsen, men jag tycker att processen var lite lätt frustrerande. När det är tävling måste det vara match någonstans, men det fanns ingen match att komma in i. Inga utfrågningar, inga debatter och få gemensamma möten för kandidaterna annat än i det lilla.

Det gynnar rimligen de etablerade. Således är alla som fick fler röster än jag, utom en, ledamöter idag. Flera av dem är goda vänner till mig och skickliga personer, så de skulle säkert komma mycket bra till även i en öppnare tävlan. Men jag tror att öppna konvent, riktiga primärval, vore bra för intresset och engagemanget.

De senaste åren har jag skrivit böcker och rapporter, varit närvarande i debatten (radio, tv, tidningar), drivit företag, samarbetat med tankesmedjor i Europa och USA, hållit något hundratal anföranden utomlands, varit rådgivare åt politiker och näringslivsföreträdare och lett en rad komplexa analyser och projekt. Förhoppningsvis relevanta erfarenheter för en riksdagsledamot.

Men i partilivet är jag ny. Och jag har tagits smot väldigt positivt. Moderaterna är ett öppet parti med väldigt trevliga medlemmar. Men i dagens mer slutna version av provval krävs lång tid för att komma fram. Det är de partiinterna kanalerna som är viktigast för att nå fram.

Så jag skulle vilja verka för en öppnare process av riktig tävlan, med utfrågningar, gärna både live och på nätet. Något måste vi väl kunna lära av USA i detta avseende! Sedan är det möjligt att resultatet i mitt fall skulle bli detsamma, men det hade varit en öppnare och livligare demokratisk process.

<-- Home
RSS 2.0