Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 09:10:00

2009-12-15 14:50:56
Läsvärt. Idag beskriver Mattias Svensson en mycket viktig aspekt på idéplanet hos de som kallar sig gröna och skriker högt om klimatet - de är också ofta för auktoritära metoder. Ett annat lästips, som Mattias själv nog uppskattar mindre, är att fler svenskar nu vill ha euro än krona. Frågan bör, enligt min mening, tas upp till nytt avgörande under nästa mandatperiod.

<-- Home
RSS 2.0