Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:15:46

28/01/2005 7:12:03 am
Randvecka! Staten tar mer än hälften av det vi producerar. För att lyckas med det döljs hälften av den skatt de tar upp, den tas innan vi ens ser pengarna. Ytterst hotas vi med våld och fängelse om vi inte betalar. Till skillnad från alla privata utgifter måste vi betala oavsett om vi avser utnyttja det vi betalar för eller ej. I andra änden fördelas pengarna så som de styrande anser lämpligt, sedan en hel del har gått åt till att finansiera en mängd byråkrater. Fördelningen sker med största möjliga propaganda om hur viktig den eller den offentliga satsningen är. Vanligt är rentav att politikerna kallar pengarna vid sina egna namn, som "Perssonpengar". På det viset ger de ytterligare intryck av att de är generösa med egna medel. Allt detta är ett avancerat spel om makten där den stora staten har upplöst sambandet mellan produktion och välstånd. Politiker blir omvalda på generositet med andras pengar. Kanske är det snarare moraliskt mer riktigt att den politiker som spenderar minst pengar faktiskt respekterar medborgarna mest? Ayn Rands principer om frihet är ständigt aktuella i dagens samhälle. Fler resonemang av det slaget kommer att kunna föras under en hel vecka med arrangemang kring Ayn Rands 100-årsdag och releasen av "Och världen skälvde". Välkommen!
Läs programmet för Randveckan här - >

<-- Home
RSS 2.0