Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 08:47:48

2009-12-18 10:34:36
Allt jämlikare samhälle. I nya boken "Sjanghaja de som ligger" tar mina goda vänner Fabian Wallen och Stefan Fölster sig an debatten om jämlikhet. Som bekant larmas det ofta om att "klyftorna ökar", vilket baseras på inkomstuppgifter.

Detta motbevisas mycket tydligt i boken. Fortfarande har Sverige de näst jämnaste inkomsterna bland världens s k industrialiserade länder. Dessutom har skillnaderna minskat kraftigt sedan 1950-talet och endast ökat marginellt sedan 1980-talet. Dessutom har inkomsterna i världen jämnats ut.

Men den viktiga poängen är att inkomsterna förvisso har blivit lite mindre jämna, men att annat har jämnats ut. Till exempel konsumtion. Dessutom är det många som har tillfälligt låga inkomster men goda chanser att få mycket högre inom kort. Därför är kanske framtidsutsikter ett viktigare kriterium på jämlika chanser än dagens inkomst.

Där ojämlikheten är stor i Sverige - större än i USA - är förmögenhet. Det har helt enkelt varit svårt för vanligt folk att jobba och bli rika. Så det är rätt få som har några rejäla besparingar. Däri ligger en av de höga skatternas ojämlikhetsskapande effekter.

Boken rekommenderas mycket varmt, inte minst för journalister som ska rapportera om de senaste larmen om påstått ökande klyftor.

Beställ boken här - >

<-- Home
RSS 2.0