Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 2022-05-27, 07:53:49

2009-12-28 15:54:37
"Dra tillbaka den falska kampanjen, Systembolaget!" 1600 fler dödsfall per år, 14 000 fler fall av misshandel och 16 miljoner fler sjukdagar. Det vore, enligt Systembolaget, några konsekvenser av att avskaffa deras monopol på försäljning till allmänheten. Vad baserar de detta på? Jo, på en rapport från Folkhälsoinstitutet. Dess centrala del är vad som uppges vara en forskningsgenomgång. Men det är en insändare - av rapportförfattaren själv, i en hätsk debatt. Annan forskning, som drar motsatta slutsatser, ignoreras. Detta är en skandal och kampanjerna måste dras tillbaka. Om detta skriver jag i Politikerbloggen.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0