Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 16:35:31

28/01/2005 12:20:18 pm
Vinstintresse stoppar fusket. Det första programmet i Uppdrag Gransknings serie om bidragsfusket har nu sänts. Där framgick att det fuskas för miljarder i socialförsäkringarna, vilket bland annat får som konsekvens att de som verkligen behöver ekonomiskt stöd har svårare att få det. En person hade tydligen haft lön, a-kassa och sjukkassa samtidigt. I det sammanhanget kan det vara värt att påminna om hur många gånger arbetslivsminister Hans Karlsson har sagt att han inte tror att det förekommer fusk. Nu när diskussionen mer inriktas på hur fusket ska hindras blir många systemets fånge. Det talas om samkörda register, bättre kontroll och liknande. Men tänk utanför nuvarande offentliga system för en sekund. Är det någon som tror att fusket hade varit så här stort om mycket av socialförsäkringarna var privata? Tänk en modell där det offentliga står för en basal grund, kanske högst 40 % i ersättning, och man därutöver fick förhandla fram privata lösningar och utöver det eventuellt köpa en egen privat försäkring. Försäkringsbolagen har intresse av vinst. De skulle naturligtvis, drivna av detta, hitta mängder av sätt att undvika fusk. Inte minst skulle de också, av samma drivkraft, ha intresse av att människor inte lever på bidrag hela livet. De skulle hitta försäkringar som ger rehabilitering och fortbildning så att människor snabbt kommer tillbaka. Ett bättre samhälle är möjligt!
Se programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0