Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:52:39

2010-01-12 10:34:51
"Politisera inte avtalsrörelsen." Idag påpekar jag i Newsmill att LO i denna den största avtalsrörelsen någonsin måste välja om man vill obstruera ekonomin för att bidra till maktskifte i valet eller vara konstruktiva och hjälpa de arbetslösa. Hittills pekar agerandet åt lite olika håll. Jag tror nog att LO:s medlemmar snarare förväntar sig att de arbetslösa ska få hjälp än att LO ska hjälpa Mona Sahlin att bli statsminister.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0