Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 15:05:58

2010-01-14 19:11:43
Nomineringskommitténs förslag. Så har nomineringskommittén presenterat sitt förslag till valsedel till riksdagsvalet för Moderaterna i Stockholms län. (Inte på nätet ännu vad jag kan se.) För egen del är jag nedflyttad från provvalsresultatets plats 17 till plats 18. Istället har bland annat två kvinnor flyttats upp, som råkar vara riksdagsledamöter idag. En av dem är min Österåkerskollega Eliza Roszkowska Öberg, som kom på plats 20 i provvalet men nu föreslås stå på plats 13. Listan toppas av Fredrik Reinfeldt, som sedan följs av fyra kvinnor, bland annat kloka Anna Kinberg Batra. Till nyheterna hör att gruppledaren Lars Lindblad har tackat nej till att stå på listan.

Idag har Moderaterna 17 ledamöter från Stockholms län. Ifall valresultatet blir detsamma som 2006 och Reinfeldt och Björling blir statsråd kommer jag alltså in sist. Ifall fler tackar ja till andra uppdrag kommer jag in med större marginal. Men det är på håret. Ett säkrare sätt att komma in är att få fler än 20 000 kryss i valet - vilket är svårt men inte omöjligt. Jag har trots allt nästan allt mitt stöd utanför partiet. Mycket hänger på valresultatet, och jag avser bidra till att det ska bli så bra som möjligt.

Sista anhalten i denna process är nomineringsstämman den 6 februari, som slutgiltigt fastställer listan.

Uppdatering: Nu finns hela förslaget på nätet här.

<-- Home
RSS 2.0