Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:54:34

2005-01-28 16:22:39
En destruktiv flyttkarusell. I veckan inleddes flytten ut från huvudstaden för flera myndigheter. Totalt ska 2700 arbetstillfällen flyttas till andra delar av landet. Denna flyttkarusell är skadlig - den stora staten är orsaken till problemen, inte lösningen. På timbro.se kommenterar jag detta och min bok "Människorna, marken och makten", som handlar om varför regionalpolitiken bör avskaffas, säljs till specialpris.

<-- Home
RSS 2.0