Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 2022-05-21, 14:14:41

2010-01-27 19:57:22
Svenskt budgetunderskott ett av EU:s minsta. En sammanställning från EU-kommissionen visade idag att 20 av EU:s 27 medlemsländer måste vidta särskilda åtgärder för att minska sina budgetunderskott. Sverige är inte ett av dem, vilket betyder att vårt underskott är ett av de minsta.

Mona Sahlin brukar anklaga regeringen för att "låna till skattesänkningar" och genom en oansvarig ekonomisk politik raserat ordningen i statsbudgeten. Tvärtom visar nu fakta att regeringen har hållit fast i statsfinanserna under finanskrisen, så Sverige kommer väl ut.

Läs här och här.

<-- Home
RSS 2.0