Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:50:08

29/01/2005 11:56:49 am
Folkpartiets nollvision. Idag intervjuas Lars Leijonborg i Dagens Nyheter med anledning av att Folkpartiets kommunala riksmöte inleds. I intervjun säger han följande:

"Vi är redo att acceptera ett skattetryck som ligger mycket högt. Folkpartiet tror i likhet med de flesta svenskar på välfärd: vi vill ha bra skolor, bra pensioner, bra sjukvård och att polisen ska komma när man ringer. Det kostar pengar."

Först reducerade Moderaterna sina skattesänkningar. Nu tar Folkpartiet uppenbarligen bort sina helt. Tala om enpartistat när oppositionen inte vill ha ett annat samhälle. Vi lever i ett land med ett extremt skattetryck. Staten tar in mer skatt här än i något annat land - kollektiva beslut styr över en mycket stor del av samhället. Ska det liberala partiet acceptera det? Dessutom: höga skatter skadar välfärden genom att tillväxten sänks, monopolen inte kan leverera och bidragsberoendet blir stort. Vi måste inse att välfärd inte måste vara offentlig. Man kan vara för kraftigt sänkta skatter och mer välfärd - fast privat. Det vore en liberal vision.
Läs hela intervjun här - >

<-- Home
RSS 2.0