Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:26:38

2010-02-04 10:48:52
Inget EU-stöd till Grekland! Idag skriver jag tillsammans med Jesper Katz att Grekland ska reformera sin ekonomi, inte få EU-stöd i detta läge. Jesper och jag har olika uppfattning om Sverige och euro, men delar de grundläggande ekonomisk-politiska idéerna. Så även i denna fråga.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0