Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:55:43

2010-02-21 09:31:09
"Frizoner i förorterna knäcker utanförskapet." Idag skriver jag i Göteborgs-Posten tillsammans med Henrik Nilsson, kommunfullmäktigeledamot i Göteborg (m), som motionerade om att ekonomiska frizoner bör utredas. Detta har nu Göteborgs kommunfullmäktige bifallit som en hemställan till regeringen. Vi argumenterar med stöd i ny forskning för ekonomiska frizoner i förorter med stora problem med utanförskap.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0