Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 02:08:22

2010-02-22 09:12:00
Den vänstern, den vänstern... Man förleds lätt av det överilade språkbruket ("stukad i intellektet") att tro att vänsterns olika debattinlägg aldrig har ett innehåll. Det har kommit en del synpunkter på artikeln i GP om ekonomiska frizoner, varav denna är ett exempel. Skrapar man bort invektiven finner man någon sorts underliggande tanke.

Emil Boberg (v) påpekar således att de människor som bor i förorter och plågas av stort utanförskap inte har samma möjligheter som andra. Just det. Och forskningen är tämligen entydig om vad som står i vägen - regleringar på företag och arbetsmarknad samt höga skatter på arbete. Ska vi ringa Einstein och fråga vad man då bör göra för att de ska få bättre möjligheter? Ta bort hindren, behålla dem eller införa fler?

<-- Home
RSS 2.0