Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:15:37

2010-02-22 09:42:45
Sista Ny Start för Europa-rapporten: Europa och ägandet. Idag presenteras den sista rapporten inom ramen för projektet Ny Start för Europa, som jag har lett. Det har syftat till att utveckla nya idéer om hur vi kan komma starkare ur recessionen, och finansierats av Lindmanfonden.

Rapporten heter "Europa och ägandet". Johanna Möllerström redovisar hur forskningen - inom flera skilda teoretiska fält - ger tydliga belägg för att privat ägande är viktigt för välståndet.

Rapporten innehåller också konkreta råd till beslutsfattare om hur ägandet kan stärkas. Johanna är civilekonom från handelshögskolan i Stockholm och forskar idag i nationalekonomi vid Harvard University i USA.

Tillsammans med samtliga rapportförfattare har jag skrivit en längre artikel som sammanfattar projektets viktigaste slutsatser, i Svensk Tidskrift. Läs här.

Ladda ned rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0