Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:38:56

2010-02-24 08:57:31
Hökmark om Sahlins haveri. Mona Sahlin har som bekant argumenterat längs två oförenliga spår: Å ena sidan kritiserat regeringen för oförsiktighet med statsfinanserna, som hon säger har skapat budgetunderskott. Å andra sidan förordat en mycket mer expansiv politik mot krisen - med högre a-kassa, stöd till SAAB, etc - som skulle ha gett betydligt större budgetunderskott.

Nu visar det sig dessutom att Sverige är ett av de länder i EU som har allra minst underskott. Samtidigt har de länder, som Spanien och Storbritannien, som hon använde som exempel Sverige skulle följa efter, störst underskott. Detta tynger dessutom deras återhämtning genom högre räntor.

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark går igenom vad Sahlin har sagt, och utfallet i de olika länderna, i en läsvärd artikel här.

<-- Home
RSS 2.0