Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-12-07, 01:47:37

2010-02-26 09:22:49
"Ekonomisk frihet ger ekonomisk aktivitet." På vår artikel om hur ekonomiska frizoner kan minska utanförskapet i förorter replikerade Anna Johansson (s) och Anna Hedman (s). Idag publiceras vår slutreplik i ämnet. I kort sammanfattning kan man säga att deras svar var seriöst men tunt och byggde på minst ett rejält faktafel - samt helt i avsaknad av egna lösningar på problemet.

<-- Home
RSS 2.0