Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:00:00

2010-03-01 14:49:35
Här är vi! I den debatt där olika skribenter har efterlyst den svenska intellektuella "högern" gör idag Fredrik Segerfeldt ett relevant inlägg. Ifall det inte är konservativa som efterlyses utan liberala krafter så har inget land preseterat en så internationellt inflytelserik generation som Sverige.

<-- Home
RSS 2.0