Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 15:11:53

11/02/2005 3:00:31 pm
Ny start for Svenskt Naringsliv. Fa saker kunde ha ryckt mig fran den soliga altanen vid havet i Brailiens Buzios, men nyheten att Ebba Lindso ska avga som VD for Svenskt Naringsliv ar en. (Ursakta franvaron av tre mycket svenska bokstaver.) Det ter sig relevant att gora nagra reflektioner kring hadelsen och framtiden, sa att tolkningarna av dess orsaker och foljder blir korrekta.

Naringslivets organisationer, och framst Svenskt Naringsliv, foretrader samhallets skapande krafter - de som bygger allt valstand. Mot dessa star rader av politiker, byrakrater, beskattare och ofrihetens ideologer. Naringslivets organisationer har darmed en valdig uppgift for samhallets fortsatta utveckling och de har lyckats val pa manga omraden historiskt. Att leda den framsta av dessa ar ett enormt ansvar och en mission, som det kravs speciella egenskaper for.

Fragorna om syfte, mal och strategi for en sadan organisation ar mycket storre an en person. Men nar det finns en person i den yttersta ledningen som har ratt egenskaper kan en valdig kraft frigoras. Ebba Lindso har en rad goda kvaliteter - intelligent, energisk, beslutsfor - men hon har inte de egenskaper som kravs for den rollen.

Ebba Lindso har, i motsats till vad som ibland har pastatts, mot mig alltid varit positiv och trevlig. Eftersom min basta chef nagonsin, Anne Wibble, var kvinna har jag mycket goda erfarenheter av kvinnligt ledarskap. Mina kritiska synpunkter i detta fall bestar i att Ebba Lindso har fort organisationen i en skadlig riktning. Det blev for mycket kortsiktighet, pragmatism och ryckighet och for lite ideologi, langsiktighet och egen agenda for framtiden. I sin tur bygger detta vagval forstas pa bristande insikt i hur politik, opinionsbildning och idébaserat ledarskap fungerar.

Tva potentiella missforstand kan behova avvarjas. For det forsta att Ebba Lindso far sluta for att hon har genomdrivit kontroversiella nya ideer i en forlegad organisation. Det ar tvartom. Hon har personifierat genomdrivandet av en strategi som inte alls ar ny utan gammal och har misslyckats forr. Naringslivet lyckades mindre val i over ett halvsekel med denna strategi. Blott under 1900-talets sista decennier gjordes motsatsen - ideologi, proaktivitet, opinionsbildning - vilket lyckades val. Att aterga till fullo till den gamla misslyckade strategin var for manga av de mer historiskt forankrade orimligt.

For det andra far hon inte sluta for att hon ar kvinna. En rad viktiga organisationer i naringslivet leds framgangsrikt av kvinnor idag. Min mening ar tvartom att detta inte skedde tidigare just for att hon ar kvinna, da det naturligtvis kan missforstas. Att ett annat ledarskap - sasom det idag uttrycks i pressmeddelandet - har varit nodvandigt har manga vetat lange.

Dagens beslut oppnar nya perspektiv for framtiden. Sverige ar i stort behov av forandring. Morgondagen kan bli sa mycket battre om vi vagar fornya. Gor vi det inte kan vi se ett samhalle i alltmer av sonderfall. Sverige behover ett systemskifte for mer frihet, vilket ar fundamentet for valstand. Staten bor minska och utrymmet for fria, skapande, krafter darmed oka. Naringslivets organisationer har den viktigaste rollen i att verka for ett sadant nytt Sverige. Dagens beslut i Svenskt Naringslivs styrelse oppnar for en ny start, dar naringslivets framsta organisation ater kan bli en stark kraft for fri foretagsamhet.

<-- Home
RSS 2.0