Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:29:58

2010-03-20 21:10:06
Bättre på hockey än snack. Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann skrev i Expressen att "näringslivet kan vara en bidragande faktor till en positiv samhällsutveckling". Detta bland annat genom att anställa fler av dem som står utanför och bli mer klimatmedvetna.

Kan bli? En faktor? Företagen är redan den viktigaste kraften för en positiv samhällsutevckling. Det är bara företagen som kan dra oss ur recessionen och ge en stark uppgång. Företagen utvecklar morgondagens varor och tjänster. Där kommer jobben.

Expressen kommenterar det hela i en ledare som bekräftar att de ingen kompass har. De noterar att Svenskt Näringsliv reagerade kritiskt, men kallar dem "ett särintresse bland andra" som vill ha det ena och det andra. Men företagen vill inte ha något av andra - bara behålla mer av det som är deras.

Hade inte staten genom regleringar höjt risken att anställa unga och invandrare skulle de få jobb. Vi skulle inte ha en strukturell arbetslöshet om man tog bort alla hinder. Då skulle företagen anställa alla - som inte själva blir företagare.

Och grön teknologi. Var utvecklas den om inte i företagen? Det är ju en snabbt växande ny bransch, och i andra företag utvecklas många nya gröna produkter. Det är inte som företagen "skulle kunna", det är redan ett faktum, sedan länge.

Varför Per Schlingmann envisas med att återkomma i utspel med kritik mot företagen är bortom min insikt. Men det kan inte vara bra. Moderaterna bör vara vän med dem som skapar framtiden. Regeringen har gjort bra saker för företagen, även om mer kunde ha skett. Men det riskerar förtas av vissa utspel.

<-- Home
RSS 2.0