Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/03/2023, 13:46:51

14/02/2005 12:08:38 pm
I Dagens arbete: Sänk skatten! I Metalls tidning Dagens arbete har jag skrivit en debattartikel som gavs rubriken "Sänk skatten!". Mitt eget rubrikförslag var "Privat välfärd - fackets framtid?", vilket säger något mer om dess innehåll. Jag beskriver att reformer sker och varför och föreslår en framtida inriktning:

"* Halvera de offentliga ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. För det första uppstår då en efterfrågan på privata tilläggsförsäkringar. För det andra kan skatten därmed sänkas så fler får råd med privata försäkringar.

* Skapa tydliga listor över vad det offentliga åtar sig att ge i form av vård och omsorg, av utmärkt kvalitet och utan köer. Släpp fram alla former av privata lösningar, såsom sjukvårdsförsäkringar, därutöver. Inför avdragsrätt för alla välfärdsförsäkringar.

En kärna av offentlig välfärd, utöver den ett stort utbud av privata lösningar. Sänkt skatt så fler får råd att betala själva.

Idag går bara två av tio skattekronor från en genomsnittlig svensk till andra i omfördelning, resten går in i sådant man får lika stor del i själv. Varför kan man inte få behålla mer av de åtta och därmed bestämma hur de ska användas?

Om de offentliga ersättningsnivåerna sänks lönar sig arbete bättre. Facket kan återfinna en reell roll för sina medlemmar som förhandlare gentemot arbetsgivare om privata tillägg därutöver. Samarbeten med försäkringsbolag om attraktiva lösningar kan erbjudas."


Läs - och kommentera - artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0