Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 13:36:27

2010-03-25 16:52:58
Maria Wetterstrand i Neo.

"Jag har över huvud taget inte läst någon gammal politisk filosofisk litteratur, för jag tycker inte att det är särskilt relevant för många av de frågeställningar som finns idag."

Så uttalar sig Maria Wetterstrand i det utmärkta senaste numret av magasinet Neo. Till exempel, menar hon, får hon inga svar av klassikerna rörande "resurshushållningen på planeten i ett långsiktigt perspektiv".

Man kan förvisso säga att om man inte har läst någon av dem vet man ju inte vad de kan ge vägledning om och inte.

Men framför allt bör understrykas att hon har helt fel. Många alster inom politisk teori genom århundraden ägnar sig åt hur vi bäst hanterar knappa resurser.

Är det genom ägande och fritt utbyte eller genom kontroll och ransonering? Klassiska frågor - vattendelare Wetterstrand alltså inte känner till.

Häpnadsväckande.

Läs intervjun här - >

<-- Home
RSS 2.0