Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2020-08-03, 14:43:06

2010-03-28 12:18:51
Sänkt skatt för pensionärer. Jag tycker att man kan försvara att inkomstskatten sänktes först för personer i arbetsför ålder. Ett huvudsyfte var ju att öka drivkrafterna att arbeta. De som är pensionärer arbetar som bekant oftast inte.

Nu har det blivit en principfråga, och jag är sällan emot sänkt skatt. Dessutom finns det många som har väldigt låg pension, som behöver lägre skatt. Därför är regeringens tredje skattesänkning för pensionärer välkommen.

Sammantaget har skatten då sänkts med cirka 5000 kronor på en årsinkomst för en person med garantipension. Minns att socialdemokraterna under tolv år i regering aldrig sänkte skatten för pensionärer.

Thomas Östros lovar fortfarande exakt samma beskattning för löntagare som för pensionärer. Det han inte säger är att det ska ske främst genom höjd skatt för löntagarna, inte sänkt skatt för pensionärerna. Värdefull information!

<-- Home
RSS 2.0