Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 13:48:27

21/04/2010 3:23:56 pm
I Sydsvenskan: "Stoppa den gröna protektionismen." I Europa subventioneras den inhemska produktionen av biobränslen, och den skyddas bakom tullmurar. Implementeringen av ett nytt EU-direktiv riskerar förvärra situationen. Risken är att den gröna protektionism som redan präglar biobränslena i Europa får ytterligare genomslag genom att utomeuropeiska bränslen stoppas. I så fall kan man vara närmast säker på att andra länder och världsdelar kommer att behandla Europa likadant. Det är inte vad världsekonomin behöver.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0