Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Friday 31/03/2023, 07:57:34

28/04/2010 3:39:01 pm
Upp och ned är världen när... Igår kunde Financial Times berätta att Grekland kommer att minska den offentliga sektorn kraftigt, avreglera arbetsmarknaden och dra ned på en rad offentliga transfereringar. Bland mycket annat.

Idag beklagar sig nyliberalen och ledande bloggaren Henrik Alexandersson - igen - över hur Grekland visar problemen med euron. Istället hade han önskat en grekisk nationell valuta som kunde falla i värde, som "självläkande mekanism". Då hade inga reformer behövt genomföras.

Tillåt mig fråga: Är det inte väldigt viktiga reformer Grekland nu sjösätter för första gången? Hade det funnits någon chans att denna uppstyrning av Grekland blev av med en rörlig nationell valuta?

Uppdatering: Hax svarar inte på frågorna utan låtsas att jag kritiserar honom för att anse att "marknaden är bäst på att bestämma värdet på pengar". Nu är ju euron en flytande valuta och därmed marknadsprissatt. Men frågan gällde om grekerna hade haft en chans att få ordning på sina politiker och sitt land om de hade kunnat devalvera. Det är - för övrigt - att låta politikerna sätta valutans värde.

<-- Home
RSS 2.0