Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 14:23:51

14/02/2005 3:44:01 pm
Fölster och jag utmanar Vogel & Co på debatt! I Dagens Nyheter skriver bl a "välfärdforskaren" Joachim Vogel att ekonomisk tillväxt inte ger välfärd. Istället ger tillväxt till stor del "ökad miljöförstöring, stress på jobbet, otrygga jobb, längre arbetstider, obetalt övertidsarbete, sämre vård och folkhälsa, sämre skola, fler fattiga och bidragsberoende - och otrygga konsumenter", skriver de. Påståendet är lika absurt som felaktigt. Skulle den som tjänar 1000 000 om året inte ha bättre möjligheter till god välfärd än den som tjänar 100 000? Skulle vi inte anse att vi idag lever bättre än 1945 om vi åkte tillbaka till den tiden? Nu utmanar Stefan Fölster och jag Vogel och valfri medföljande på debatt, i syfte att visa att fri företagsamhet, fri ekonomi och tillväxt är vägen till välfärd. Tidpunkt är flexibelt och Timbro är gärna värd för debatten. En öppen debatt är bästa sättet att undvika att luddiga inkonsekvenser av den typ som hela DN-artikeln bygger på får fäste i debatten.
Läs Timbros pressmeddelande här - >

<-- Home
RSS 2.0