Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 09:47:15

29/04/2010 6:40:03 pm
I svd.se: Höjd skatt hindrar klassresa. Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas Förening, och jag skriver idag om varför det är rättvist att sänka skatten också för höginkomsttagare. Bland annat påpekar vi att de tio procent med högst inkomst faktiskt betalar mer i skatt än de sextio procent som tjänar minst. Högre skatter för höginkomsttagare hindrar resan från koja till slott.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0