Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:32:32

15/02/2005 2:08:20 pm
Medborgarna vill ha sänkt skatt. Man vinner inga val i Sverige på att föreslå sänkt skatt. En klar majoritet av väljarna vill hellre ha större offentliga satsningar än lägre skatt. Detta har varit etablerad sanning bland flertalet partier länge. Alltså har de offentliga utgifterna och därmed skatten exploderat under de gångna decennierna.

En opinionsmätning som TEMO just har genomfört på uppdrag av Skattebetalarnas Förening ger helt motsatt bild. 53 procent av de svarande anser att skatterna bör sänkas de kommande tio åren, endast 10 procent vill att de ska höjas. 44 procent skulle bli mer benägna att rösta på ett parti som föreslår lägre skatter och mindre utgifter, endast 24 procent skulle bli mindre benägna. Blott tio procent anser att staten hanterar skattepengar på ett ansvarsfullt sätt.

Medborgarna vill behålla sina egna pengar, de flesta vill ha sänkt skatt. Orsakerna till detta kan man fundera över. Kanske man helt enkelt vill bestämma själv. Men i vilket fall har regeringen troligen gjort sitt slutgiltiga misstag. All deras makt har inte kunnat hindra dem från att förlora val när de intar extrema ståndpunkter långt från medborgarnas uppfattningar. Och att höja världens högsta skatter är en sådan. Men det gäller också för de borgerliga att rycka upp sig och våga stå för ett alternativ med lägre skatt och mindre stat.

Läs mer om opinionsmätningen här - >

<-- Home
RSS 2.0