Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 02/12/2023, 11:59:15

27/05/2010 10:30:46 am
Äntligen! Det handlar bara om 157 personer, men principen är viktig. Ska man ha en statlig garanti för sin inkomst livet ut? Nej, det verkar ju helt vettlöst, skulle nog de flesta säga. Men så har den så kallade konstnärslönen fungerat. Till dem vars uppehälle vi skattebetalare tvingas finansiera hör Jan Myrdal, som ägnar sig tid åt att göra reklam för mördare och diktatorer. Nu har riksdagen beslutat att avskaffa detta orättfärdiga system successivt. Men de rödgröna lovar naturligtvis att återinföra det - i en än mer slösaktig form.

<-- Home
RSS 2.0